Hareketli Çocuk ve HiperaktiviteHiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısı için aranan en önemli şartlar;hem okul,hemde aile ortamında aşağıdaki belirtilerden en az 6 tanesinin mevcut olması,7 yaşından önce bu belirtilerin başlamış olması ve en az 6 aydır devam ediyor olmasıdır.

Aşırı hareketlidirler.Belli bir süre oturmaları istendiğinde;oturmazlar ya da sağa-sola dönerler,eğilip-bükülürler,kıpır kıpırdırlar.

Sürekli konuşur,bağırır,başkalarını yaptığı işten alıkoyarlar.

İşin başında oturma yetenekleri 10-20 sn. kadardır.

Bir işe belli bir süre konsantre olamazlar.

Dikkatlerini odaklaştırmada güçlük çekerler.

Dikkat süreleri çok kısadır.

Aynı anda pek çok şeyle birden ilgilenirler.

Dikkatleri dağınıktır.Başladıkları işi sonlandırmada zorlanırlar.

Kendi başlarına karar vermekte güçlük çekerler.

Düzensiz oldukları için eşyalarını,kitaplarını,kalemlerini ve oyuncaklarını sık sık kaybederler.

Ödevlerin ve etkinliklerin düzenlenmesinde sıklıkla zorluk çekerler;defterlerinin başı sonu belli değildir.

Çoğu kez olası sonuçları düşünmeden kendilerini fiziksel olarak tehlikeye atabilirler.

İsteklerini erteleyemezler,dürtülerini engelleyemezler.

Sorulan sorulara,tamamlanmadan önce cevap verme eğilimleri vardır.Karşısındakini dinleyemezler.

Her şeye karışma,mobilyaların üzerinde gezme,ev içinde koşuşturma,sınıf içinde gezinme vb. davranışlar söz konusudur.

Yalan söyleme,hırsızlık yapma,hayvanlara eziyet etme gibi olumsuz davranışlar görülebilir.

Dikkat sürelerinin kısa olması ve hareketlilikleri nedeniyle sosyal kuralları öğrenmede güçlük yaşarlar.Bu nedenle arkadaş bulmakta,kurallara göre oyun oynamakta güçlük çekerler.

 Grup içinde oynarken ya da çalışırken sırasını beklemede zorlanırlar.

 Diğer çocuklara sataşma,rahatsız etme,itme,çekiştirme,kavga-dövüş başlatma söz konusudur.

 Kabadayılık yaparlar,başkalarını tehdit etme ya da gözdağı verme gibi davranışlar
gözlenebilir.

 Yönergelere ve kurallara uymada zorlandıklarından,sosyal açıdan uyumsuzdurlar.

 Başkalarının malına kasten zarar verme söz konusudur.

 Uygunsuz arkadaş edinirler.

 El becerilerinde yetersizdirler;düğme ilikleme,ayakkabı bağlama,düzgün yazı yazma,bir şeyi düzgün kesme vb. faaliyetlerde başarısızdırlar.

 Bilgiçlik taslarlar,bilmiş tavırlar gösterirler.

 Ayrıntılara dikkat etmezler,dikkatsizce hatalar yaparlar.

 Günlük işlerde genellikle unutkandırlar.

 Ruh halleri değişkendir;depresyon görülebilir.

 Çabuk heyecanlanır ve sinirlenirler.

 Uyku sürelerinin (bebekliklerinde de) kısa ve düzensiz olduğu gözlenir.

 Santral sinir sistemleri normale göre daha az çalışır.

 Acıya dayanıklılık görülebilir.

 Titizlik ve takıntıları vardır.

 Esprilidirler,sıcakkanlı ve yardımseverdirler.


Hiperaktivitesi olan çocuklar ; tam donanımlı bir ARABAYA benzer, ancak bu arabanın FRENİ YOKTUR !...

Hiç yorum yok